הירשמו לקורס זה

תוכן הקורס

שיעורים מצב
1

פירמידה – הגדרה וסימון פאות, הסבר
משך סרטון: 1:03

2

מקצועות בפירמידה, הסבר
1:22

3

שני סוגי פירמידות, הסבר
0:28

4

שטח מעטפת של פירמידה, הסבר
1:20

5

שטח פנים של פירמידה מרובעת, הסבר
0:17

6

נפח פירמידה, הסבר
0:15

7

פירמידה ישרה – הגדרה
0:45

8

בכל פירמידה ישרה שבסיסה מלבן ואו ריבוע, הגובה נופל על נקודת המפגש של אלכסוני הבסיס, הסבר
1:29

9

מציאת זווית בין מקצוע צדדי לבסיס, הסבר
1:48

10

בפירמידה ישרה כל הזוויות הנוצרות בין המקצועות הצדדיים לבסיס הפירמידה שוות זו לזו, הסבר
2:40

11

מציאת זוויות בין גובה בפאה צדדית לבסיס, הסבר
1:38

12

לא כל הזוויות שבין הגבהים בפאות הצדדיות שוות זו לזו, הסבר
4:20

13

טריק האלכסון בריבוע, הסבר
1:29

14

קטע אמצעים בבסיס הפירמידה, הסבר
1:38

15

איך משרטטים פירמידה שבסיסה מרובע, הסבר
2:04

16

שיטת עבודה בפירמידה, הסבר
2:28

17

פירמידה שבסיסה ריבוע, דוגמה 1, נתונה זווית בין מקצוע צדדי לבסיס, חישוב נפח פירמידה
5:03

18

פירמידה שבסיסה ריבוע, דוגמה 2, נתונה זווית בין מקצוע צדדי לבסיס, חישוב זווית ראש של פאה צדדית
8:53

19

פירמידה שבסיסה ריבוע, דוגמה 3, נתונה זווית בסיס של פאה צדדית, חישוב זווית שבין מקצוע צדדי לבסיס
6:22

20

פירמידה שבסיסה ריבוע, דוגמה 4, נתונה זווית שבין גובה פאה צדדית לבסיס, חישוב שטח פנים
9:54

« » עמוד 1 / 4