תקנון אתר – מרכז הלמידה של רועי גבע

ברוכים הבאים לאתר “רועי גבע”. אתר “רועי גבע” (להלן: “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המשמש גם כחנות וירטואלית למבקשים לרכוש שירותים הניתנים ע”י בעלת האתר ומפעילתו חברת “מרכז הלמידה של רועי גבע בע”מ” (להלן: “החברה”).

פעולה באתר היא כל פעולה המבוצעת באתר, לקבלת מידע ולרכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי משתמש באתר.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לכל המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

תנאי שימוש באתר:

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מהווה  הסכמה מצידך ואישורך לתנאים הכלולים במסמך זה.

  1. הנך רשאי להשתמש בתכנים שבאתר אך ורק למטרות פרטיות ואישיות בלבד ולא לכל מטרה בעלת אופי מסחרי /או שימוש שיש בו כדי להוות פגיעה מסחרית בחברה או בכל צד שלישי אשר תכניו מופיעים באתר.

 

  1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם וסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי החברה ו/או מטעמה, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינם של החברה בלבד.

 

  1. אינך רשאי להעתיק, לשתף, להפיק, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר רועי גבע, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה, לכל מטרה, בין שהיא מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימושך האישי והפרטי כפי שפורט בסעיף 1, בלא הסכמת החברה בכתב ומראש.

 

  1. החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד באלו מתנאי תקנון זה. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך במתן הודעה על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.  החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 

הרכישה באתר

 

  1. האתר מאפשר, בין היתר, ביצוע פעולות מבין אלה הניתנות לביצוע באתר לרבות, רכישת מפגשים מקוונים ולא מקוונים/ חבילת מפגשים וכד’ (להלן: “פריטים”) המופיעים באתר. כדי לרכוש פריט יש לבחור את הפריט המבוקש באתר. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג הפריט או השירות המוצע ומחירו. יובהר כי הסכומים המתפרסמים באתר עבור הפריטים, נכונים למועד הרכישה באתר. החברה תהיה רשאית לעדכן את הסכומים מעת לעת, להוסיף או להחסיר פריטים, ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”).

 

  1. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינה לבין החברה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה.

 

  1. תנאי תשלום וביטול עסקה הינם כמפורט ב’מחירון’ האתר (קישור ל’מחירון’). המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). יובהר כי לאחר קבלת הפריט לא ניתן לבטל את העסקה בהיותו טובין פסידים. ביטול/ שינוי השתתפות במפגש/מרתון/ קורס יתאפשר רק ע”י שליחת הודעה דרך וואטסאפ לטלפון הנייד: 052-2448859 או באמצעות מזכירות המרכז בטלפון: 03-5088106 ובכפוף למדיניות הביטול של החברה (קישור למדיניות הביטול של החברה). החברה רשאית לשנות את התנאים לביטול עסקה על פי שיקול דעתה הבלעדי והודעה על כך תפורסם באתר.

 

אחריות, אבטחה ופרטיות

  1. החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע המאוחסן באתר. החברה מבקשת להדגיש כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות החברה מאחר והחברה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

 

  1. החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. רצ”ב קישור אל מסמך מדיניות לשמירת הפרטיות של החברה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש באתר זה. (קישור למדיניות הפרטיות של החברה).

 

 

Cookies

  1. באתר נעשה שימוש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ו/או הגלישה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. אתה יכול להגדיר את הדפדפן שלך כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. ניתן גם בקלות להסיר כל עוגייה שהיא שנשלחה אליך מהאתר.

 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים ניתן לפנות אל החברה בדרכי ההתקשרות הבאים:

בנייד / וואטסאפ: 052-2448859 או בטלפון: 03-5088106 או דוא”ל: roy@roygeva.co.il

 

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

רשום אצלנו? הכנס פרטים להתחברות