שאלון 482

הנושאים של שאלון 482

חלק א':

הנדסת מרחב מבוא

קורס כולל הסברים על הגדרות בסיסיות במרחב - קורס חובה לכל תלמיד!

הנדסת מרחב מבוא

אורך הקורס: 02:22:08
לצפייה בקורס

הנדסת מרחב – תיבה

הקורס כולל הסברים ותרגולים על הגדרות תיבה, איתור זויות בתיבה, חישובי שטח מעטפת ופנים, נפח, אלכסונים , ועוד.

הנדסת מרחב – תיבה

אורך הקורס: 03:26:41
לצפייה בקורס

הנדסת מרחב - מנסרה משולשת

הקורס נמצא בעריכה ובקרוב יעלה לאתר!

הנדסת מרחב - מנסרה משולשת

סרטוני הלימוד בהכנה ויעלו בקרוב

פירמידה

בחורף 2021 קיימת רק פירמידה מרובעת.

פירמידה

אורך הקורס: 04:27:13
לצפייה בקורס

סדרה חשבונית

רוב הסרטונים כבר עלו.

סדרה חשבונית

אורך הקורס: 04:19:51
לצפייה בקורס

סדרה הנדסית

סרטוני הלימוד בהכנה ויעלו בקרוב

סדרה הנדסית

סרטוני הלימוד בהכנה ויעלו בקרוב

סדרה הנדסית אינסופית

סרטוני הלימוד בהכנה ויעלו בקרוב

סדרה הנדסית אינסופית

סרטוני הלימוד בהכנה ויעלו בקרוב

סדרות מעורבות

סרטוני הלימוד בהכנה ויעלו בקרוב

סדרות מעורבות

סרטוני הלימוד בהכנה ויעלו בקרוב

סדרות כלליות

סרטוני הלימוד בהכנה ויעלו בקרוב

סדרות כלליות

סרטוני הלימוד בהכנה ויעלו בקרובחלק ב':

משוואות מעריכיות ואי שוויונים

הקורס כולל הסברים ותרגולים על חוקי חזקות, כל סוגי המשוואות המעריכיות, אי שוויונים מעריכיים, ועוד.

משוואות מעריכיות ואי שוויונים

אורך הקורס: 01:41:51
לצפייה בקורס

חשבון דיפרנציאלי של פונקציות מעריכיות

הקורס כולל הסברים ותרגולים על כללי הנגזרת של פונקציה מעריכית, משיקים, מציאת נקודות קיצון וחקירת פונקציה.

חשבון דיפרנציאלי של פונקציות מעריכיות

אורך הקורס: 02:14:31
לצפייה בקורס

אינטגרלים של פונקציות מעריכיות

הקורס כולל את אינטגרלים של פונקציות מעריכיות, מציאת פונקציה קדומה, חישוב שטחים פשוטים, חישוב שטחים מפוצלים, חישוב שטחים מורכבים, חישוב שטחים ללא תבנית מפורשת.

אינטגרלים של פונקציות מעריכיות

אורך הקורס: 01:46:40
לצפייה בקורס

משוואות לוגריתמיות ואי שוויוניים לוגריתמיים

הקורס כולל הסברים ותרגולים על הגדרת הלוגריתם, חוקי הלוגריתמים, נוסחת מעבר בסיסים ואי שוויונים לוגריתמיים.

משוואות לוגריתמיות ואי שוויוניים לוגריתמיים

אורך הקורס: 02:06:07
לצפייה בקורס

חשבון דפרנציאלי של פונקציות לוגרתמיות

הקורס כולל הסברים ותרגולים על כללי הנגזרת של פונקציה לוגריתמית, פתרון משוואות עם ln, תחום הגדרה, משיקים, מציאת נקודות קיצון וחקירת פונקציה.

חשבון דפרנציאלי של פונקציות לוגרתמיות

אורך הקורס: 02:08:55
לצפייה בקורס

אינטגרלים לוגריתמיים - לא מופיע במיקוד חורף 2021

הקורס כולל את אינטגרלים של פונקציות לוגריתמיות, מציאת פונקציה קדומה, חישוב שטחים פשוטים, חישוב שטחים מפוצלים, חישוב שטחים מורכבים, חישוב שטחים ללא תבנית מפורשת. לא במיקוד עבור חורף 2021.

אינטגרלים לוגריתמיים - לא מופיע במיקוד חורף 2021

אורך הקורס: 01:37:39
לצפייה בקורס

משוואות טריגונומטריות

הקורס כולל הסברים ותרגולים על משוואות טריגונומטריות ונותן שיטות עבודה מעולות לכל סוגי המשוואות.

משוואות טריגונומטריות

אורך הקורס: 02:31:49
לצפייה בקורס

חשבון דיפרנציאלי פונקציות טריגונומטריות

הקורס כולל הסברים ותרגולים על כללי הנגזרת של פונקציות סינוס, קוסינוס וטנגנס, משיקים, מציאת נקודות קיצון וחקירת פונקציה.

חשבון דיפרנציאלי פונקציות טריגונומטריות

אורך הקורס: 02:53:38
לצפייה בקורס

אינטגרלים טריגונומטריים - לא מופיע במיקוד קיץ 2021

הקורס כולל את אינטגרלים של פונקציות טריגונומטריות, מציאת פונקציה קדומה, חישוב שטחים פשוטים, חישוב שטחים מפוצלים, חישוב שטחים מורכבים, חישוב שטחים ללא תבנית מפורשת.

אינטגרלים טריגונומטריים - לא מופיע במיקוד קיץ 2021

אורך הקורס: 01:20:34
לצפייה בקורס

חשבון דיפרנציאלי של פונקציה חזקה עם מעריך רציונלי

סרטוני הלימוד בהכנה ויעלו בקרוב

חשבון דיפרנציאלי של פונקציה חזקה עם מעריך רציונלי

סרטוני הלימוד בהכנה ויעלו בקרוב

חשבון אינטגרלי של פונקציה חזקה עם מעריך רציונלי

סרטוני הלימוד בהכנה ויעלו בקרוב

חשבון אינטגרלי של פונקציה חזקה עם מעריך רציונלי

סרטוני הלימוד בהכנה ויעלו בקרוב

גדילה ודעיכה

סרטוני הלימוד בהכנה ויעלו בקרוב

סדרות כלליות

סרטוני הלימוד בהכנה ויעלו בקרוב