שאלון 482

הנושאים של שאלון 482

(על מנת לצפות בתכנים החינמיים בלבד אין צורך לרכוש את הקורס)

חלק א':

הנדסת מרחב מבוא

קורס כולל הסברים על הגדרות בסיסיות במרחב - קורס חובה לכל תלמיד!

הנדסת מרחב מבוא

אורך הקורס: 02:24:06
לצפייה בקורס

הנדסת מרחב – תיבה

הקורס כולל הסברים ותרגולים על הגדרות תיבה, איתור זוויות בתיבה, חישובי שטח מעטפת ופנים, נפח, אלכסונים , ועוד.

הנדסת מרחב – תיבה

אורך הקורס: 03:26:41
לצפייה בקורס

הנדסת מרחב - מנסרה משולשת

הקורס כולל הסברים ותרגולים על הגדרות המנסרה המשולשת, איתור זוויות במנסרה משולשת, חישובי שטח מעטפת ופנים ועוד.

הנדסת מרחב - מנסרה משולשת

סרטוני הלימוד עלו לאתר!
לצפייה בקורס

פירמידה

הקורס כולל הסברים על פירמידות עם בסיס מרובע ומשולש, הגדרות הפירמידה, איתור זוויות בפירמידה, חישובי שטח מעטפת ושטח פנים. בקורס למעלה מ-20 דוגמאות פתורות!
בחורף 2021 קיימת רק פירמידה מרובעת.

פירמידה

אורך הקורס: 04:28:04
לצפייה בקורס

סדרה חשבונית

הקורס כולל הסברים בנוגע לאיבר כללי של סדרה חשבונית, תכונת הסדרה החשבונית, איברים סמוכים בסדרה חשבונית, הגדרת סדרה לפי מקום, הגדרת סדרה לפי כלל נסיגה, סכום סדרה חשבונית, איברים ראשונים ואחרונים, איברים שעומדים במקומות האי-זוגיים והזוגיים, איברים חיוביים ושליליים, סדרות שבהן מספר האיברים שונה מ-n ובעיות מציאותיות הכוללות סדרה חשבונית.

סדרה חשבונית

אורך הקורס: 04:19:51
לצפייה בקורס

סדרה הנדסית

הקורס כולל הסברים בנוגע לאיבר כללי של סדרה הנדסית, תכונת הסדרה ההנדסית, איברים סמוכים בסדרה הנדסית, הגדרת סדרה לפי מקום, הגדרת סדרה לפי כלל נסיגה, סכום סדרה הנדסית, איברים ראשונים ואחרונים, איברים שעומדים במקומות האי-זוגיים והזוגיים, שינוי סימנים לאיברים במקומות האי זוגיים / זוגיים, סדרות שבהן מספר האיברים שונה מ-n ובעיות מציאותיות הכוללות סדרה הנדסית.

סדרה הנדסית

אורך הקורס: 05:27:19
לצפייה בקורס

סדרה הנדסית אינסופית

הקורס כולל הסברים על נוסחת סכום סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת, איברים שעומדים במקומות האי-זוגיים / הזוגיים, שינוי סימנים לאיברים במקומות האי-זוגיים / הזוגיים.

סדרה הנדסית אינסופית

אורך הקורס: 02:08:56
לצפייה בקורס

סדרות מעורבות

הקורס כולל הסברים על תכונת הסדרה החשבונית, תכונת הסדרה ההנדסית, סדרות שחלק מאיבריהן מהווים סדרה חשבונית וחלק מאיבריהן מהווים סדרה הנדסית.

סדרות מעורבות

אורך הקורס: 01:30:07
לצפייה בקורס

סדרות כלליות

הקורס כולל הסברים על סדרות שמוגדרות לפי מקום ולפי כלל נסיגה, קשר בין איברים סמוכים, סדרות נסיגה המתארות סדרה חשבונית וסדרה הנדסית, כלל נסיגה עבור איברים העומדים במקומות האי-זוגיים והזוגיים, תרגילים הכוללים שתי סדרות, מעבר מאיבר כללי לכלל נסיגה, מעבר מכלל נסיגה לאיבר כללי, חישוב סכומים עבור סדרות כלליות.

סדרות כלליות

אורך הקורס: 00:50:35
לצפייה בקורסחלק ב':

משוואות מעריכיות ואי שוויונים

הקורס כולל הסברים ותרגולים על חוקי חזקות, כל סוגי המשוואות המעריכיות, אי שוויונים מעריכיים, ועוד.

משוואות מעריכיות ואי שוויונים

אורך הקורס: 01:41:51
לצפייה בקורס

חשבון דיפרנציאלי של פונקציות מעריכיות

הקורס כולל הסברים ותרגולים על כללי הנגזרת של פונקציה מעריכית, משיקים, מציאת נקודות קיצון וחקירת פונקציה.

חשבון דיפרנציאלי של פונקציות מעריכיות

אורך הקורס: 02:14:31
לצפייה בקורס

אינטגרלים של פונקציות מעריכיות

הקורס כולל את אינטגרלים של פונקציות מעריכיות, מציאת פונקציה קדומה, חישוב שטחים פשוטים, חישוב שטחים מפוצלים, חישוב שטחים מורכבים, חישוב שטחים ללא תבנית מפורשת.

אינטגרלים של פונקציות מעריכיות

אורך הקורס: 01:46:40
לצפייה בקורס

משוואות לוגריתמיות ואי שוויוניים לוגריתמיים

הקורס כולל הסברים ותרגולים על הגדרת הלוגריתם, חוקי הלוגריתמים, נוסחת מעבר בסיסים ואי שוויונים לוגריתמיים.

משוואות לוגריתמיות ואי שוויוניים לוגריתמיים

אורך הקורס: 02:06:07
לצפייה בקורס

חשבון דפרנציאלי של פונקציות לוגרתמיות

הקורס כולל הסברים ותרגולים על כללי הנגזרת של פונקציה לוגריתמית, פתרון משוואות עם ln, תחום הגדרה, משיקים, מציאת נקודות קיצון וחקירת פונקציה.

חשבון דפרנציאלי של פונקציות לוגרתמיות

אורך הקורס: 02:08:55
לצפייה בקורס

אינטגרלים לוגריתמיים

הקורס כולל את אינטגרלים של פונקציות לוגריתמיות, מציאת פונקציה קדומה, חישוב שטחים פשוטים, חישוב שטחים מפוצלים, חישוב שטחים מורכבים, חישוב שטחים ללא תבנית מפורשת.

אינטגרלים לוגריתמיים

אורך הקורס: 01:33:44
לצפייה בקורס

משוואות טריגונומטריות

הקורס כולל הסברים ותרגולים על משוואות טריגונומטריות ונותן שיטות עבודה מעולות לכל סוגי המשוואות.

משוואות טריגונומטריות

אורך הקורס: 02:31:49
לצפייה בקורס

חשבון דיפרנציאלי פונקציות טריגונומטריות

הקורס כולל הסברים ותרגולים על כללי הנגזרת של פונקציות סינוס, קוסינוס וטנגנס, משיקים, מציאת נקודות קיצון וחקירת פונקציה.

חשבון דיפרנציאלי פונקציות טריגונומטריות

אורך הקורס: 02:55:00
לצפייה בקורס

אינטגרלים טריגונומטריים

הקורס כולל את אינטגרלים של פונקציות טריגונומטריות, מציאת פונקציה קדומה, חישוב שטחים פשוטים, חישוב שטחים מפוצלים, חישוב שטחים מורכבים, חישוב שטחים ללא תבנית מפורשת.

אינטגרלים טריגונומטריים - לא מופיע במיקוד קיץ 2021

אורך הקורס: 01:21:56
לצפייה בקורס

גדילה ודעיכה

הכרת הנוסחה הבסיסית, מציאת כמות סופית, מציאת כמות התחלתית, מציאת בסיס הגדילה או הדעיכה, מציאת הזמן, זמן מחצית חיים, שאלות מקיפות בגדילה ודעיכה.

גדילה ודעיכה

לצפייה בקורס

שאלון 482

כל הקורסים הקיימים באתר של שאלון 482

ב- 249 ₪ לחודש בלבד.

שימו לב!
  • לא כל הנושאים של שאלון 482 קיימים כעת באתר, ניתן לראות אילו נושאים קיימים ואילו יעלו בהמשך בעמוד השאלון.
  • לאחר רכישת הקורס השיעורים יהיו זמינים לצפייה לחודש בלבד (30 יום).
  • לאחר תום תקופת המנוי יהיה ניתן לחדש אותו ולרכוש את הקורס פעם נוספת. 
  • המנוי לא מתחדש באופן אוטומטי. בסיום תקופת המנוי לא יהיה ניתן לצפות בשיעורים מבלי לחדש את התשלום.

רשום אצלנו? הכנס פרטים להתחברות