שאלון 481

הנושאים של שאלון 481

חלק א':

אינטגרלים

הקורס כולל את כל שיטות האינטגרציה של שאלון 481 (פולינום, פונקציה מורכבת, פונקציה רציונלית, פונקצית שורש במכנה), מציאת פונקציה קדומה, חישוב שטחים פשוטים, חישוב שטחים מפוצלים, חישוב שטחים מורכבים, חישוב שטחים ללא תבנית מפורשת.

אינטגרלים

אורך הקורס: 02:32:06
לצפייה בקורסחלק ב':