שאלון 381

הנושאים של שאלון 381

סדרה חשבונית

הקורס כולל הסברים בנוגע לאיבר כללי של סדרה חשבונית, תכונת הסדרה החשבונית, הגדרה לפי כלל נסיגה, התחלקות במספרים טבעיים, סכום סדרה חשבונית

סדרה חשבונית

אורך הקורס: 01:25:25
לצפייה בקורס