המיקודיות שלנו

תלמידים יקרים, הכנו במיוחד עבורכם מיקודיות מעולות עם תרגילים מותאמים לבחינת הבגרות הקרובה – מועדי חורף 2021:

מועד חורף ראשון: 1 ו- 3 בפבואר.

מועד חורף שני (מועד נבצרים): 1 במרץ. מועד זה הוא עבור מי שנבצר ממנו לגשת למועד פבואר מאחר והיה בבידוד בעקבות הקורונה. 

מועד חורף שלישי (מועד חורף מאוחר): 19 באפריל.

כל התרגילים נכתבו, עודכנו או הותאמו לפי המיקוד העדכני של משרד החינוך והם יכולים להכין אתכם בצורה הטובה ביותר לבחינה. 

חלק מהתרגילים הם שאלות מקוריות שלנו, וחלקם הם תרגילים מבחינות בגרות משנים קודמות שמוקדו בהתאם לבגרות הנוכחית. 

בשוק קיימים הרבה מאוד ספרי לימוד איכותיים, אבל התרגול מהם לקראת המתכונת והבגרות פחות אפקטיבי, מכיוון שיתכן ואתם בוחרים שאלות שלא בהכרח מתאימות למיקוד הנוכחי ותרגול מהן יחזק עקרונות שלא יופיעו בבגרות השנה.

במיקודיות שלנו הושקעו מאמצים אדירים להנגיש לכם את השאלות הטובות ביותר בכל נושא על סמך העקרונות שעליהם נבחנים התלמידים בבחינות הבגרות.

המיקודיות מורכבות משאלות ותשובות סופיות בלבד. הן לא מכילות הסברים ו/או פתרונות מלאים. 

שימו לב!

 • המיקודית ניתנת ללא עלות נוספת לתלמידים שמגיעים אלינו לשיעור פרונטלי ו/או מקוון ולכן אם אתם תלמידים שכבר לומדים במרכז הלמידה או שאתם מתכוונים להירשם, אין צורך לרכוש את המיקודית, מאחר ותקבלו אותה בשיעור. 
 • המיקודיות ניתנות לצפייה באתר בלבד, ולא ניתנות להדפסה. 
 • המיקודיות מתאימות לבחינות הבגרות של מועדי חורף 2021 בלבד, ולא למועדי קיץ 2021. 

בחרו את המיקודית המתאימה לכם ותצעדו צעד נוסף לעבר הצלחה בבגרות!

שאלון 582

המיקודית מכילה שאלות בנושאים הבאים:

 • הנדסה אנליטית – קו ישר, מעגל, פרבולה ללא משיק, מקומות גיאומטריים ללא זיהוי אליפסה.
 • וקטורים –וקטורים גיאומטריים מלא, גופים: תיבה (כולל קובייה), מנסרה משולשת ופירמידה שבסיסה מלבן / ריבוע. לצרכי שאלות בנושא וקטורים גיאומטריים בלבד יש להכיר את נוסחאות שטח מעטפת, שטח פנים ונפח עבור הגופים, יחידות ההצגה.
 • וקטורים אלגבריים: מכפלה סקלרית, הצגה פרמטרית של ישר במרחב, הצגה פרמטרית של מישור במרחב, משוואה אלגברית של מישור, מצב הדדי בין ישר למישור, מרחק בין שתי נקודות, זווית בין שני ישרים.
 • מספרים מרוכבים – כל הנושא חוץ מסדרות.
 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  – חקירות של פונקציות מעריכיות עם בסיס e, חקירות של פונקציות  ln, אינטגרלים של פונקציות מעריכיות בבסיס e, אינטגרל של 1 לחלק לפונקציה ממעלה ראשונה, אינטגרל מהצורה: נגזרת לחלק לפונקציה (כולל זיהוי נגזרת חיצונית ופונקציה פנימית/ שיטת ההצבה), מציאת פונקציה לפי נגזרת ונקודה וחישובי שטחים.

שאלון 581

המיקודית מכילה שאלות בנושאים הבאים:

 • בעיות תנועה – כל הנושא יכלל לקראת הבגרות ללא אי שוויונות רציונליים.
 • סדרה הנדסית וסדרה הנדסית אינסופית.
 • הסתברות – כל הנושא יכלל לקראת הבגרות.
 • גיאומטריה – חפיפית משולשים, משולשים ומרובעים, משפט פיתגורס, משפט תאלס, שלושת משפטי דמיון, יחסי היקפים ושטחים של משולשים דומים, כל משפטי המעגל, שני מעגלים משיקים מבחוץ, שלושת משפטי הפרופורציה במעגל.
 • טריגונומטריה – משולש ישר-זווית, משפט סינוסים, משפט קוסינוסים, נוסחת שטח משולש.
 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי – חקירות: מנה / שורשים / טריגונומטריות, בעיות קיצון למעט בעיות קיצון במרחב (כולל בעיות קיצון עם אינטגרלים), אינטגרל פולינום וטריגונומטרי, ניחוש נגזרת מצורת מכפלה, חילוק פולינומים.

שאלון 482

המיקודית מכילה שאלות בנושאים הבאים:

 • משוואות מעריכיות, אי שוויונות מערכיים, משוואות לוגריתמיות (כולל חוקי הלוגריתמים).
 • הנדסת מרחב – מנסרה משולשת, פירמידה שבסיסה ריבוע /מלבן.
 • סדרה חשבונית, סדרות כלליות (ללא סדרה הנדסית), סדרות מעורבות (ללא סדרה הנדסים שאין בשום הקשר).
 • חקירה של פונקציות טריגונומטריות: סינוס, קוסינוס וטנגנס, חקירות של פונקציות מעריכיות עם בסיס e או a, חקירות של פונקציות ln, אינטגרלים של פונרציות טריגונומטריות – חישובי שטחים בלבד, אינטגרלים של פונקציות מעריכיות בבסיס e – חישובי שטחים בלבד.

שאלון 481

המיקודית מכילה שאלות בנושאים הבאים:

 • בעיות תנועה (כולל שימוש באחוזים).
 • הנדסה אנליטית – שימוש בכל הנוסחאות: מציאת משוואת ישר לפי נקודה ושיפוע / מציאת שיפוע לפי שתי נקודות / אמצע קטע / מרחק בין שתי נקודות, קו ישר: משולשים ומרבועים, מעגל כולל משיק למעגל.
 • הסתברות – טבלה דו מימדית, דיאגרמת עץ, ברונלי, שאלות משולבות.
 • גיאומטריה – מרובעים (הכרת תכונות והוכחה שלהם), משפט פיתגורס, משפט תאלס, יחסי היקפים ושטחים של משולשים דומים (כל משפט המדיון), פרופורציה במשולש ישר-זווית, דמיון משולשים (כולל יחסי היקפים ושטחים של משולשים דומים), כל משפטי המעדל עד המשיק למעגל (כולל משיק).
 • טריגונומטריה – משולש ישר-זווית / משפט סינוסים /משפט קוסינוסים / נוסחת שטח משולש, משוואות אפשרויות, זהויות שעלולים להיתקל בהן בעת פתרון. 
 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי – חקירות של פונקציות רציונליות / פונקציות שורש, קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת, אינטגרלים – פולינום, מורכבת / רציונלית / מורכבת שמופיעה במכנה, חישוב שטחים פשוטים / מפוצלים, בעיות קיצון – הכל (ללא הנדסת מרחב).