מידע לתלמיד

מידע לתלמיד

מועדי בגרות 2024:

לאחר דחייה של משרד החינוך עקב המצב הבטחוני

מועד חורף – 13 ו- 14 במרץ.

מועד א’ קיץ – 28 ו – 29 במאי.

מועד ב’ קיץ – 22 ביולי.

מועדי בגרות 2024:

לאחר דחייה של משרד החינוך עקב המצב הבטחוני

מועד חורף – 13 ו- 14 במרץ.

מועד א’ קיץ – 28 ו – 29 במאי.

מועד ב’ קיץ – 22 ביולי.

מועדי בגרות מועד ב' קיץ 2024 לפי שעות - התכנית הישנה:

כל השעות מעודכנות לפי תוספת זמן של 15% שנתנה במועד הזה עבור כלל התלמידים

תאריך

22/07/24

22/07/24

22/07/24

שאלון לפי שם

שאלון שני ל - 3 יח"ל

שאלון ראשון ל - 4 יח"ל

שאלון שני ל - 5 יח"ל

מספר שאלון

35381

35481

35582

משעה

10:00

10:00

15:30

עד שעה

12:00

14:15

18:30

22/07/24

22/07/24

22/07/24

22/07/24

שאלון ראשון ל - 3 יח"ל

שאלון שלישי ל - 3 יח"ל

שאלון שני ל - 4 יח"ל

שאלון ראשון ל - 5 יח"ל

35182

35382

35482

35581

16:15

13:00

15:30

10:00

18:15

15:30

18:00

14:15

מועדי בגרות מועד ב' קיץ 2024 לפי שעות - התכנית החדשה:

כל השעות מעודכנות לפי תוספת זמן של 15% שנתנה במועד הזה עבור כלל התלמידים

תאריך

22/07/24

22/07/24

22/07/24

שאלון לפי שם

שאלון שני ל - 3 יח"ל

שאלון ראשון ל - 4 יח"ל

שאלון שני ל - 5 יח"ל

מספר שאלון

35371

35471

35572

משעה

10:00

10:00

15:30

עד שעה

12:30

14:15

18:30

22/07/24

22/07/24

22/07/24

22/07/24

שאלון ראשון ל - 3 יח"ל

שאלון שלישי ל - 3 יח"ל

שאלון שני ל - 4 יח"ל

שאלון ראשון ל - 5 יח"ל

35172

35372

35472

35571

16:15

13:00

15:30

10:00

18:15

15:30

18:00

14:30

"רשת ביטחון" - למה הכוונה?

רשת הביטחון מיועדת לסייע לתלמידים הלומדים ברמות של 4 או 5 יחידות לימוד.
החל משנת הלימודים הנוכחית רשת הביטחון תופעל עבור תלמידים העומדים בשני התנאים הבאים:
1. הציון הסופי המשוקלל של שני השאלונים הוא 51-59.
2. ציון הבחינה לפחות באחד מהשאלונים הוא 51 ומעלה.
אם תלמיד שלמד ברמת 5 יחידות יפעיל רשת ביטחון, הציון שלו של 5 יחידות יומר ל-4 יחידות והוא יקבל תוספת של 15 נקודות ב-4 יחידות.
אם תלמיד שלמד ברמת 4 יחידות יפעיל רשת ביטחון, הציון שלו של 4 יחידות יומר ל-3 יחידות והוא יקבל תוספת של 15 נקודות ב-3 יחידות.
הערה: לפי טבלת הצירופים האפשריים ניתן להמיר את הציון הסופי בשאלון 481 או 581 לציון סופי ברמת 3 יחידות.
מצורף קישור לטבלת הצירופים האפשרית:
לחצו כאן
כל האמור תקף הן לתוכנית הלימודים הרגילה והן לתוכנית הלימודים החדשה

יש המון חומר! מאיפה מתחילים?

לפני הכל – חשוב לארגן את החומר.

מה צריך לדעת לבגרות? מה ירד במיקוד? 

אילו נושאים ירדו ואילו נושאים צריך ללמוד למועד החורף הקרוב?

אל תדאגו, סידרנו לכם טבלאות מסודרות שמרכזות את הנושאים שנשארו לאחר המיקוד ואת הנושאים שירדו במיקוד. 

כבר מתחילים להרגיש הקלה.

לחצו כאן

אספנו לכם כמה קישורים מעניינים:

שימוש במחשבון קסם

בואו נכיר את כל מה שהמחשבון שלנו יודע לעשות כדי לעזור לנו במבחן

רשום אצלנו? הכנס פרטים להתחברות