מידע למורה

מידע למורה

מועדי בגרות 2024:

לאחר דחייה של משרד החינוך עקב המצב הבטחוני

מועד חורף – 13 ו- 14 במרץ.

מועד א’ קיץ – 28 ו – 29 במאי.

מועד ב’ קיץ – 22 ביולי.

מועדי בגרות 2024:

לאחר דחייה של משרד החינוך עקב המצב הבטחוני

מועד חורף – 13 ו- 14 במרץ.

מועד א’ קיץ – 28 ו – 29 במאי.

מועד ב’ קיץ – 22 ביולי.

מועדי בגרות קיץ 2023 לפי שעות - התכנית הנוכחית:

כל השעות מעודכנות לפי תוספת זמן של 15 דקות שנתנה במועד הזה עבור כלל התלמידים

תאריך

15/05/23

15/05/23

15/05/23

15/05/23

שאלון לפי שם

שאלון ראשון ל - 3 יח"ל

שאלון שני ל - 3 יח"ל

שאלון ראשון ל - 4 יח"ל

שאלון שני ל - 5 יח"ל

מספר שאלון

35182

35381

35481

35582

משעה

10:00

14:45

10:00

10:00

עד שעה

11:30

16:30

14:00

12:30

16/05/23

16/05/23

16/05/23

שאלון שלישי ל - 3 יח"ל

שאלון שני ל - 4 יח"ל

שאלון ראשון ל - 5 יח"ל

35382

35482

35581

14:45

10:00

10:00

17:00

12:00

14:00

מועדי בגרות קיץ 2023 לפי שעות - התכנית החדשה:

כל השעות מעודכנות לפי תוספת זמן של 15 דקות שנתנה במועד הזה עבור כלל התלמידים

תאריך

15/05/23

15/05/23

15/05/23

15/05/23

שאלון לפי שם

שאלון ראשון ל - 3 יח"ל

שאלון שני ל - 3 יח"ל

שאלון ראשון ל - 4 יח"ל

שאלון שני ל - 5 יח"ל

מספר שאלון

35172

35371

35471

35572

משעה

10:00

14:45

10:00

10:00

עד שעה

11:30

17:00

14:00

12:30

16/05/23

16/05/23

16/05/23

שאלון שלישי ל - 3 יח"ל

שאלון שני ל - 4 יח"ל

שאלון ראשון ל - 5 יח"ל

35372

35472

35571

14:45

10:00

10:00

17:00

12:00

14:00

לטבלאות מסודרות של המיקוד לבגרות

לחצו כאן

"רשת ביטחון" - למה הכוונה?

רשת הביטחון מיועדת לסייע לתלמידים הלומדים ברמות של 4 או 5 יחידות לימוד.
החל משנת הלימודים הנוכחית רשת הביטחון תופעל עבור תלמידים העומדים בשני התנאים הבאים:
1. הציון הסופי המשוקלל של שני השאלונים הוא 51-59.
2. ציון הבחינה לפחות באחד מהשאלונים הוא 51 ומעלה.
אם תלמיד שלמד ברמת 5 יחידות יפעיל רשת ביטחון, הציון שלו של 5 יחידות יומר ל-4 יחידות והוא יקבל תוספת של 15 נקודות ב-4 יחידות.
אם תלמיד שלמד ברמת 4 יחידות יפעיל רשת ביטחון, הציון שלו של 4 יחידות יומר ל-3 יחידות והוא יקבל תוספת של 15 נקודות ב-3 יחידות.
הערה: לפי טבלת הצירופים האפשריים ניתן להמיר את הציון הסופי בשאלון 481 או 581 לציון סופי ברמת 3 יחידות.
מצורף קישור לטבלת הצירופים האפשרית:
לחצו כאן
כל האמור תקף הן לתוכנית הלימודים הרגילה והן לתוכנית הלימודים החדשה

אספנו לכם כמה קישורים מעניינים:

רשום אצלנו? הכנס פרטים להתחברות