כמה זה עולה - מחירון

כמה זה עולה - מחירון

3 שעות

מחירי שיעורים בודדים

250
 •  

חבילה של 5

שיעורים של 3 ש'
1250
1150
 • מחיר לשיעור 230 ש"ח
 • חיסכון 100 ש"ח

חבילה של 10

שיעורים של 3 ש'
2500
2200
 • מחיר לשיעור 220 ש"ח
 • חיסכון 300 ש"ח

חבילה של 20

שיעורים של 3 ש'
5000
4200
 • מחיר שיעור 210 ש"ח
 • חיסכון 800 ש"ח

שעתיים וחצי

מחיר
שיעור בודד

230
 •  

חבילה של 5

שיעורים של 2.5 ש'
1150
1075
 • מחיר לשיעור 215 ש"ח
 • חיסכון 75 ש"ח

חבילה של 10

שיעורים של 2.5 ש'
2300
2050
 • מחיר לשיעור 205 ש"ח
 • חיסכון 250 ש"ח

חבילה של 20

שיעורים של 2.5 ש'
4600
3900
 • מחיר שיעור 195 ש"ח
 • חיסכון 700 ש"ח

שעתיים

מחיר
שיעור בודד

210
 •  

חבילה של 5

שיעורים של 2 ש'
1050
975
 • מחיר לשיעור 195 ש"ח
 • חיסכון 75 ש"ח

חבילה של 10

שיעורים של 2 ש'
2100
1850
 • מחיר לשיעור 185 ש"ח
 • חיסכון 250 ש"ח

חבילה של 20

שיעורים של 2 ש'
4200
3500
 • מחיר שיעור 175 ש"ח
 • חיסכון 700 ש"ח

שעה וחצי

שיעור בודד

מחירון
180
 •  

חבילה של 5

שיעורים של 1.5 ש'
900
825
 • מחיר לשיעור 165 ש"ח
 • חיסכון 75 ש"ח

חבילה של 10

שיעורים של 1.5 ש'
1800
1550
 • מחיר לשיעור 155 ש"ח
 • חיסכון 250 ש"ח

חבילה של 20

שיעורים של 1.5 ש'
3600
2900
 • מחיר שיעור 145 ש"ח
 • חיסכון 700 ש"ח

שעה אחת

שיעור בודד

שיעורים של 1 ש'
140
 •  

חבילה של 5

שיעורים של 1 ש'
725
650
 • מחיר לשיעור 130 ש"ח
 • חיסכון 50 ש"ח

חבילה של 10

שיעורים של 1 ש'
1400
1250
 • מחיר לשיעור 125 ש"ח
 • חיסכון 150 ש"ח

חבילה של 20

שיעורים של 1 ש'
2800
2400
 • מחיר לשיעור 100 ש"ח
 • חיסכון 400 ש"ח

חלוקה לתשלומים
ללא ריבית

 • עבור חבילה של 5 שיעורים (מכל סוג): 2 תשלומים.
 • עבור חבילה של 10 שיעורים (מכל סוג: 3 תשלומים.
 • עבור חבילה של 20 שיעורים (מכל סוג): 6 תשלומים.

הערות חשובות

 1. התשלום על חבילות מתבצע מראש ולא בדיעבד, ומתאפשר רק לאחר החתימה על התקנון.
 2. כל החבילות ניתנות לשימוש משותף של אחים. בחבילה המשותפת לאחים התוקף לניצול הוא בגרות מועד ב’ שבסוף כתה י”ב של האח הצעיר.
 3. החבילות אינן בנק שעות!
  הכוונה שאין אפשרות לצרף מספר שיעורים חלקיים לשיעור אחד של 3 שעות – כל שיעור מחויב בפני עצמו לפי מחירון החבילות של משך השיעורים.
  במידה ותלמיד רכש חבילה של 3 שעות וקבע מראש לשיעור מקוצר (למשל שיעור של שעתיים), הוא יחויב לפי מחיר המחירון של השיעור בן השעתיים ותישאר לו יתרת זכות קטנה לפי מחירון החבילה.
  היתרה יורדת מסה”כ הסכום ששולם מראש.
  תלמיד המאריך שיעור מעבר לאורך השיעור בחבילה שרכש יחויב בסיום השיעור בהפרש התשלום לאותו השיעור.
 4. ניתן לבטל רכישת חבילה עד שבועיים מרגע רכישתה לפי חוק ביטול עסקה.
  במקרה של ביטול חבילה תוחזר יתרת זכות לאחר חיוב הפרש השלמה למחירים מלאים על השיעורים שנלקחו במסגרת החבילה (עקב ביטול החבילה), ולאחר קיזוז מהיתרה המתוקנת עמלת ביטול חבילה של 5% לפי חוק ביטול עסקה.

אופן התשלום

 •  אנו מקבלים את כל אמצעי התשלום: כרטיסי אשראי, מזומן ושיקים.
 • לפני כל שיעור נשלח למייל של הורי התלמיד קישור מקוון ומאובטח לתשלום עבור אותו השיעור, שאותו יש לשלם מראש באמצעות כרטיס אשראי.
  באותו אופן ניתן לפנות אלינו כדי לקבל קישור לרכישת חבילות שיעורים. 
 • פרטי האשראי נשמרים במערכת בצורה מאובטחת ותלמיד שלא שילם מראש יכול לאשר לנו בזמן שיעור לחייב את האשראי או לשלם באמצעי תשלום אחר. 
 • במידה והקישור לא ישולם והתלמיד לא ישלם במעמד השיעור באחד מאמצעי התשלום שצויינו לעיל, יחוייב בסיום השיעור כרטיס האשראי השמור במערכת שבו בוצע החיוב האחרון – כפי שמצוין בתקנון הלימודים.
 • עסקאות טלפוניות / תשלומים באשראי ורכישת חבילות ניתן לשלם גם בטלפון המשרד: 03-5088106.