כמה זה עולה - מחירון

כמה זה עולה - מחירון

3 שעות

מחירי שיעורים בודדים

290
 •  

חבילה של 5

שיעורים של 3 ש'
1450
1350
 • מחיר לשיעור 270 ש"ח
 • חיסכון 100 ש"ח

חבילה של 10

שיעורים של 3 ש'
2900
2600
 • מחיר לשיעור 260 ש"ח
 • חיסכון 300 ש"ח

חבילה של 20

שיעורים של 3 ש'
5800
5000
 • מחיר שיעור 250 ש"ח
 • חיסכון 800 ש"ח

שעתיים וחצי

מחיר
שיעור בודד

270
 •  

חבילה של 5

שיעורים של 2.5 ש'
1350
1275
 • מחיר לשיעור 255 ש"ח
 • חיסכון 75 ש"ח

חבילה של 10

שיעורים של 2.5 ש'
2700
2450
 • מחיר לשיעור 245 ש"ח
 • חיסכון 250 ש"ח

חבילה של 20

שיעורים של 2.5 ש'
5400
4700
 • מחיר שיעור 235 ש"ח
 • חיסכון 700 ש"ח

שעתיים

מחיר
שיעור בודד

250
 •  

חבילה של 5

שיעורים של 2 ש'
1250
1175
 • מחיר לשיעור 235 ש"ח
 • חיסכון 75 ש"ח

חבילה של 10

שיעורים של 2 ש'
2500
2250
 • מחיר לשיעור 225 ש"ח
 • חיסכון 250 ש"ח

חבילה של 20

שיעורים של 2 ש'
5000
4300
 • מחיר שיעור 215 ש"ח
 • חיסכון 700 ש"ח

שעה וחצי

שיעור בודד

מחירון
220
 •  

חבילה של 5

שיעורים של 1.5 ש'
1100
1025
 • מחיר לשיעור 205 ש"ח
 • חיסכון 75 ש"ח

חבילה של 10

שיעורים של 1.5 ש'
2200
1950
 • מחיר לשיעור 195 ש"ח
 • חיסכון 250 ש"ח

חבילה של 20

שיעורים של 1.5 ש'
4400
3700
 • מחיר שיעור 185 ש"ח
 • חיסכון 700 ש"ח

שעה אחת

שיעור בודד

שיעורים של 1 ש'
180
 •  

חבילה של 5

שיעורים של 1 ש'
900
850
 • מחיר לשיעור 170 ש"ח
 • חיסכון 50 ש"ח

חבילה של 10

שיעורים של 1 ש'
1800
1650
 • מחיר לשיעור 165 ש"ח
 • חיסכון 150 ש"ח

חבילה של 20

שיעורים של 1 ש'
3600
3200
 • מחיר לשיעור 160 ש"ח
 • חיסכון 400 ש"ח

חלוקה לתשלומים
ללא ריבית

 • עבור חבילה של 5 שיעורים (מכל סוג): 2 תשלומים.
 • עבור חבילה של 10 שיעורים (מכל סוג: 3 תשלומים.
 • עבור חבילה של 20 שיעורים (מכל סוג): 6 תשלומים.

הערות חשובות

 1. במידה ותלמיד עושה שיעור של 6 שעות, התשלום עבור השעה האחרונה משלים למחיר שיעור נוסף של 3 שעות.
  באופן דומה עבור שיעורים של 9 שעות ו-12 שעות.
 2. התשלום על חבילות מתבצע מראש ולא בדיעבד, ומתאפשר רק לאחר חתימה על התקנון.
 3. החבילות בתוקף לניצול עד לבגרות מועד ב’ שבסוף כתה י”ב.
 4. כל החבילות ניתנות לשימוש משותף של אחים. בחבילה המשותפת לאחים התוקף לניצול הוא בגרות מועד ב’ שבסוף כתה י”ב של האח הצעיר.
 5. החבילות אינן בנק שעות!
  הכוונה שאין אפשרות לצרף מספר שיעורים חלקיים לשיעור אחד של 3 שעות – כל שיעור מחויב בפני עצמו לפי מחירון החבילות של משך השיעורים.
 6. במידה ותלמיד רכש חבילה של 3 שעות וקבע מראש לשיעור מקוצר (למשל שיעור של שעתיים), הוא יחויב לפי מחיר המחירון של השיעור בן השעתיים ותישאר לו יתרת זכות קטנה לפי מחירון החבילה.
  היתרה יורדת מסה”כ הסכום ששולם מראש.
  תלמיד המאריך שיעור מעבר לאורך השיעור בחבילה שרכש יחויב בסיום השיעור בהפרש התשלום לאותו השיעור.
 7. ניתן לבטל רכישת חבילה עד שבועיים מרגע רכישתה לפי חוק ביטול עסקה.
  במקרה של ביטול חבילה תוחזר יתרת זכות לאחר חיוב הפרש השלמה למחירים מלאים על השיעורים שנלקחו במסגרת החבילה (עקב ביטול החבילה), ולאחר קיזוז מהיתרה המתוקנת עמלת ביטול חבילה של 5% לפי חוק ביטול עסקה.

אופן התשלום

 • אנו מקבלים את כל אמצעי התשלום: מזומן, שיקים וכרטיסי אשראי.
 • יש לשלם מראש עבור השיעור באופן עצמאי דרך קישור און ליין הנשלח למייל.
 • פרטי האשראי נשמרים במערכת בצורה מאובטחת ותלמיד שלא שילם מראש יכול לאשר לנו בזמן שיעור לחייב את האשראי או לשלם בכל אמצעי תשלום אחר.
 • במידה והקישור לא ישולם והתלמיד לא ישלם במעמד השיעור באחד מאמצעי התשלום שצוינו לעיל, יחויב בסיום השיעור כרטיס האשראי השמור במערכת שבו בוצע החיוב האחרון – כפי שמצוין בתקנון הלימודים.
 • עסקאות טלפוניות /תשלומים באשראי ורכישת חבילות ניתן לשלם גם בטלפון המשרד: 03-5088106.