מדיניות ביטול של החברה

ביטול ו/או שינוי השתתפות במפגש ו/או במרתון ו/או בקורס יתאפשר רק ע”י שליחת הודעה דרך וואטסאפ לטלפון הנייד: 052-2448859 או דרך האפליקציה ובכפוף למדיניות הביטול של החברה.


         ביטול או שינוי רישום למפגש:

 1. ביטול/ שינוי במפגש המתחיל לאחר השעה 15:00 הנרשם לא יחויב בדמי ביטול ובלבד שהודעת הביטול/ שינוי ניתנה עד ולא יאוחר מהשעה 12:00 של יום המפגש.
 2. ביטול/שינוי במפגש המתחיל לכל המאוחר עד השעה 15:00 הנרשם לא יחויב בדמי ביטול ובלבד שהודעת הביטול/שינוי ניתנה עד ולא יאוחר מהשעה 22:00 של היום שלפני המפגש המיועד.
 3. בקשה לביטול/ שינוי מפגש לאחר המועדים הנקובים לעיל לא תתקבל, וחשבון הנרשם יחויב בתשלום מלא בגין המפגש.

  ביטול או שינוי רישום למרתון:

 4. מרתון ניתן לביטול עד 7 ימי עסקים לפני תחילת המרתון. ביטל הנרשם השתתפותו במרתון עד 14 ימי עסקים ממועד הרישום ונותרו מעל ל-7 ימי עסקים לפני תחילת המרתון, יזוכה חשבונו של הנרשם ברועי גבע בע”מ בגין המרתון ששולם. היה ויתבקש החזר כספי במקום זיכוי, יחויב הנרשם בשיעור 5% ממחיר המרתון או ב-100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 5. במקרה של ביטול מרתון עד 7 ימי עסקים לפני תחילתו, יזוכה חשבונו של הנרשם ברועי גבע בע”מ בגין המרתון ששולם. היה ויתבקש החזר כספי במקום זיכוי, יחויב הנרשם בשיעור של 5% ממחיר המרתון ששולם בגין דמי ביטול.
 6. ביטול מרתון בתקופה המתחילה 7 ימי עסקים לפני תחילת המרתון ומסתיימת 3 ימי עסקים לפני תאריך פתיחת המרתון, יחויב הנרשם בתשלום 50% ממחיר המרתון.
 7. המועד האחרון לשליחת הודעה על ביטול מרתון הינו 3 ימי עסקים לפני תאריך פתיחת המרתון, לאחריו לא יוחזר תשלום / זיכוי כלשהו בגין ביטול המרתון.
 8. בקשה לביטול/ לשינוי מפגש/מרתון תיחשב כנתקבלה אצל רועי גבע בע”מ רק לאחר שיתקבל אצל הנרשם אישור מרועי גבע בע”מ באמצעות הודעת טקסט במייל או בוואטסאפ או ב-SMS בדבר קבלת הבקשה לביטול/לשינוי המפגש. כל עוד לא התקבלה הודעת מרועי גבע בע”מ המאשרת את הביטול/ השינוי, המפגש לא בוטל/שונה. לא יינתן זיכוי רטרואקטיבי!
  הנרשם ידרש להציג אסמכתא לאישור קבלת בקשתו לביטול/שינוי מרועי גבע בע”מ אלא אם כן בוצע השינוי באמצעות האפליקציה וניתן מענה מאת רועי גבע בע”מ כי הבקשה התקבלה.

  ביטול חבילת מפגשים:

 9. ניתן לרכוש חבילת מפגשים מראש. רכישת חבילת מפגשים מראש, מוזילה את העלות של כל מפגש.
 10. חבילת המפגשים הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או מימוש ע”י נרשם אחר, למעט נרשם השייך לתא הגרעיני של רוכש חבילת המפגשים והרשום גם הוא ברועי גבע בע”מ.
 11. תוקף חבילת המפגשים הינו עד שאחרון הנרשמים בתא הגרעיני מסיים כיתה י”ב.
 12. ניתן לבטל את העסקה עד 14 ימים ממועד ביצועה ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: ‘החוק‘) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: “ביטול החבילה“) על תיקוניהם.
 13. היה וביטול החבילה בוצע לאחר מימוש חלק מהמפגשים, יחושבו מחירי המפגשים שנוצלו לפי מחירם המלא לפי מחירון רועי גבע בע”מ בעת הביטול והסכום שנותר יחושב כיתרת הזכות המעודכנת של הנרשם – יתרה נוכחית מעודכנת.
 14. מהיתרה הנוכחית המעודכנת יחויב הנרשם בתשלום דמי ביטול בשיעור 5% משווי היתרה המעודכנת.

  ביטול רכישת קורסים מקוונים ומיקודיות:

 15. מובהר כי לא יתאפשר לבטל רכישת של קורסים מקוונים או מיקודיות, זאת החל מהרגע בו המשתמש קיבל לידיו את הסיסמה/קוד כניסה המאפשרים את גישה מקוונת לקורסים ו/או למיקודיות.

 

רשום אצלנו? הכנס פרטים להתחברות