מה צריך לדעת לבגרות?

מה צריך לדעת לבגרות?

טבלאות מיקוד משרד החינוך לבגרות חורף + קיץ 2024 לפי שאלונים

כל טבלאות המיקוד מתייחסות למיקוד של התכנית הנוכחית לבגרות ולא לתכנית החדשה

רשום אצלנו? הכנס פרטים להתחברות