מה צריך לדעת לבגרות?

מה צריך לדעת לבגרות?

טבלאות מיקוד משרד החינוך לבגרות חורף 2023 לפי שאלונים

כל טבלאות המיקוד מתייחסות למיקוד של התכנית הנוכחית לבגרות ולא לתכנית החדשה

רשום אצלנו? הכנס פרטים להתחברות