מחירון - הערות חשובות

מחירון - הערות חשובות

הערות חשובות

 • ניתן לרכוש חבילה של 40 שיעורים שמשלבת את תכנית ההכנה השנתית (27 מפגשים) ו-13 שיעורי תרגול באורך 3 שעות אקדמאיות.
 • במידה ותלמיד עושה שיעור של 6 שעות אקדמאיות , התשלום עבור השעה האחרונה משלים למחיר שיעור נוסף של 3 שעות אקדמאיות.
 • התשלום על חבילות מתבצע מראש ולא בדיעבד, ומתאפשר רק לאחר חתימה על התקנון.
 • תוקף חבילת המפגשים הינו לתקופה של שנתיים מיום הרכישה.
 • כל החבילות ניתנות לשימוש משותף של אחים.
 • החבילות אינן בנק שעות אקדמאיות!
  הכוונה שאין אפשרות לצרף מספר שיעורים חלקיים לשיעור אחד של 3 שעות אקדמאיות – כל אורך שיעור מחויב בפני עצמו לפי מחירון החבילות של משך השיעורים.
 • במידה ותלמיד רכש חבילה של 3 שעות אקדמאיות וקבע מראש לשיעור מקוצר של שעתיים אקדמאיות, הוא יחויב לפי מחיר המחירון של השיעור בן השעתיים האקדמאיות ותישאר לו יתרת זכות קטנה לפי מחירון החבילה.
  היתרה יורדת מסה”כ הסכום ששולם מראש.
  תלמיד המאריך שיעור מעבר לאורך השיעור בחבילה שרכש יחויב בסיום השיעור בהפרש התשלום לאותו השיעור.
 • ניתן לבטל רכישת חבילה עד שבועיים מרגע רכישתה לפי חוק ביטול עסקה.
  במקרה של ביטול חבילה תוחזר יתרת זכות לאחר חיוב הפרש השלמה למחירים מלאים על השיעורים שנלקחו במסגרת החבילה (עקב ביטול החבילה), ולאחר קיזוז מהיתרה המתוקנת עמלת ביטול חבילה של 5% לפי חוק ביטול עסקה.

ביטול של ההכנה השנתית הוא בהתאם למה שרשום בתקנון שלנו בנוגע לביטול מרתון, כלומר:

 1. מרתון/הכנה שנתית לבגרות ניתן לביטול עד 7 ימי עסקים לפני תחילת המרתון/הכנה שנתית לבגרות. ביטל הנרשם השתתפותו במרתון/הכנה שנתית לבגרות עד 14 ימי עסקים ממועד הרישום ונותרו מעל ל-7 ימי עסקים לפני תחילת המרתון/הכנה שנתית לבגרות, יזוכה חשבונו של הנרשם ברועי גבע בע”מ בגין המרתון/הליווי השנתי ששולם. היה ויתבקש החזר כספי במקום זיכוי, יחויב הנרשם בשיעור 5% ממחיר המרתון/הליווי השנתי או ב-100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

 2. במקרה של ביטול מרתון/הכנה שנתית לבגרות עד 7 ימי עסקים לפני תחילתו, יזוכה חשבונו של הנרשם ברועי גבע בע”מ בגין המרתון/הכנה שנתית לבגרות ששולם. היה ויתבקש החזר כספי במקום זיכוי, יחויב הנרשם בשיעור של 5% ממחיר המרתון/הכנה שנתית לבגרות ששולם בגין דמי ביטול.

 3. ביטול מרתון/הכנה שנתית לבגרות בתקופה המתחילה 7 ימי עסקים לפני תחילת המרתון/הכנה שנתית לבגרות ומסתיימת 3 ימי עסקים לפני תאריך פתיחת המרתון/הכנה שנתית לבגרות, יחויב הנרשם בתשלום 50% ממחיר המרתון/הכנה שנתית לבגרות.

 4. ביטול הכנה שנתית במהלך החודש הראשון של ההכנה (4 מפגשים ראשונים) כרוך בתשלום עבור השיעורים שנלמדו ודמי ביטול עסקה של 40% מיתרת השיעורים שלא נלמדו.

אופן התשלום

 • אנו מקבלים את כל אמצעי התשלום: מזומן, שיקים וכרטיסי אשראי. תשלום על מפגשים מקוונים יתבצע באשראי מראש בלבד.
 • יש לשלם מראש עבור השיעור באופן עצמאי דרך קישור און ליין הנשלח למייל.
 • פרטי האשראי נשמרים במערכת בצורה מאובטחת ותלמיד שלא שילם מראש יכול לאשר לנו בזמן שיעור לחייב את האשראי או לשלם בכל אמצעי תשלום אחר.
 • במידה והקישור לא ישולם והתלמיד לא ישלם במעמד השיעור באחד מאמצעי התשלום שצוינו לעיל, יחויב בסיום השיעור כרטיס האשראי השמור במערכת שבו בוצע החיוב האחרון – כפי שמצוין בתקנון הלימודים.
 • מצורפים מספרי הטלפון שלנו לצורך יצירת קשר / עסקאות טלפוניות / תשלומים באשראי / רכישת חבילות:
  מספרי הטלפון שלנו במשרד: 03-5088106.
  וואטסאפ לקביעת שיעורים ותשלומים: 052-2448859.
  וואטסאפ תשלומים בלבד: 052-7274992.

רשום אצלנו? הכנס פרטים להתחברות