אתה נמצא ב:דף הבית>מקצועות הלימוד>מתמטיקה>מבנה בחינת הבגרות

מבנה בחינת הבגרות

ריכוז תכניות לימודים ומבנה השאלונים - תכנית ישנה

ריכוז תכניות לימודים ומבנה השאלונים - תכנית חדשה

 

בגרות במתמטיקה - מידע כללי


תוכניות הלימוד:


כיום ישנן שתי תוכנית לימוד: תוכנית הצבירה ותוכנית חדשה (תוכנית הניסוי).
השינוי בין התוכניות הוא לא בנושאי הלימוד, אלא רק בחלוקה וברמת הקושי.
החל משנת הלימודים 2011, התחילו ללמד בבתי הספר את תוכנית חדשה ואילו נבחני המשנה האינטרנים והאקסטרנים, ממשיכים להיבחן בתוכנית הצבירה.
מועד חורף 2013 הוא המועד האחרון בו יוכלו להיבחן בתוכנית הצבירה.

תוכנית הצבירה:

  • הבחינה היא בכתב ומורכבת משלושה שאלונים, כאשר לכל אחת מרמות הלימוד מותאמים שאלונים שונים:

בגרות במתמטיקה 3 יח"ל - שאלונים 001, 002 ו-003
בגרות במתמטיקה 4 יח"ל- שאלונים 003, 004 ו-005
בגרות במתמטיקה 5 יח"ל - שאלונים 005, 006 ו-007

  • חישוב הציון - משקל שני השאלונים הראשונים במבחן הוא 33% ומשקל השאלון השלישי הוא 34%.

 

  • חומרי עזר - הנבחנים רשאים להיעזר במחשבון לא גרפי (אסור להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון) ובדפי נוסחאות המצורפים לבחינה.


מועד חורף 2013 הוא המועד האחרון שבו ניתן להיבחן לפי שאלוני הצבירה.


נושאי הלימוד ומבנה הבחינה - תוכנית הצבירה 


תוכנית הניסוי:

  • הבחינה היא בכתב כאשר לכל אחת מרמות הלימוד מותאמים שאלונים שונים:

תלמידי 3 י"ל: 35801 (25%), 35802 (35%), 35803 (40%)
תלמידי 4 י"ל: 35804 (65%), 35805 (35%)
תלמידי 5 י"ל: 35806 (60%), 35807 (40%)

  • חומרי עזר - הנבחנים רשאים להיעזר במחשבון לא גרפי (אסור להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון) ובדפי נוסחאות המצורפים לבחינה.

נושאי הלימוד ומבנה הבחינה בתוכנית הניסוי - 3 יח' לימוד

נושאי הלימוד ומבנה הבחינה בתוכנית הניסוי - 4 יח' לימוד

נושאי הלימוד ומבנה הבחינה בתוכנית הניסוי - 5 יח' לימוד