מיקודיות קיץ 2021

בחרו את המיקודית המתאימה לכם ותצעדו צעד נוסף לעבר הצלחה בבגרות!

שאלון 582

מה במיקודית?

 •  39 שאלות בנושא הנדסה אנליטית
 • 43 שאלות בנושא וקטורים
 • 43 שאלון בנושא מרוכבים
 • 56 שאלות בחדו”א
 • 29 שאלות בנושא גדילה ודעיכה

 

סה”כ 210 שאלות מעולות וממוקדות לבגרות!

+ 3 מבחני סימולציה!

לפתיחת המיקודית לחצו על התמונה (לאחר הרכישה)

שאלון 581

מיקודית זו מכילה שאלות מקוריות רבות עם סעיפי חשיבה מתקדמים. חלק מהשאלות הן שאלות בגרות שהותאמו למיקוד הנוכחי. סעיפים שאינם מתאימים למיקוד הנוכחי הוחלפו בסעיפים מקוריים חלופיים כדי לשמור על נפח השאלה כמו שאמורה להיות בבחינת הבגרות.

מה במיקודית?

 • 45 בעיות מילוליות
 • 55 שאלות בנושא סדרות
 • 50 שאלות בנושא הסתברות
 • 47 שאלות בנושא גיאומטריה
 • 48 שאלות בנושא טריגונומטריה
 • 67 שאלות בחדו”א

 

סה”כ: 312 שאלות מעולות וממוקדות לבגרות!

+ 3 מבחני סימולציה!
 

לפתיחת המיקודית לחצו על התמונה (לאחר הרכישה)

שאלון 482

מה במיקודית?

 • 66 שאלות בנושא הנדסת המרחב
 • 76 שאלות בנושא סדרות
 • 114 שאלות בנושא חדו”א
 • 45 שאלות בנושא גדילה ודעיכה
 • 22 שאלות בנושא חדו”א משולב עם גדילה ודעיכה

 

סה”כ: 323 שאלות מעולות וממוקדות לבגרות!

+ 3 מבחני סימולציה!

לפתיחת המיקודית לחצו על התמונה (לאחר הרכישה)

שאלון 481

מה במיקודית?

 • 51 בעיות מילוליות
 • 73 שאלות בנושא אנליטית
 • 75 שאלות בנושא הסתברות
 • 95 שאלות בנושא גיאומטריה
 • 64 שאלות בנושא טריגונומטריה
 • 178 שאלות בנושא חדו”א

 

סה”כ: 536 שאלות מעולות וממוקדות לבגרות!

+ 3 מבחני סימולציה!

לפתיחת המיקודית לחצו על התמונה (לאחר הרכישה)

שאלון 382

מה במיקודית?

 • 69 בעיות מילוליות
 • 53 שאלות בנושא אנליטית – קו ישר
 • 55 שאלות בנושא מעגל
 • 59 שאלות בנושא חשבון דיפרנציאלי
 • 60 שאלות בנושא אינטגרלים
 • 32 שאלות בנושא בעיות קיצון

 

סה”כ: 328 שאלות מעולות וממוקדות לבגרות!

+ 3 מבחני סימולציה!

לפתיחת המיקודית לחצו על התמונה (לאחר הרכישה)

שאלון 381

כל השאלות במיקודית זו הן שאלות ממוקדות מתוך מאגר השאלות של 381 ושאלות ממוקדות מבחינות הבגרות של 8 השנים האחרונות. לא קיימות שאלות מקוריות שלנו. 

מה במיקודית?

 • 34 שאלות בגרות + 19 שאלות מאגר בנושא פרבולה
 • 26 שאלות בגרות + 13 שאלות מאגר בנושא סדרה חשבונית
 • 24 שאלות בגרות + 27 שאלות מאגר בנושא גדילה ודעיכה
 • 18 שאלות בגרות + 27 שאלות מאגר בנושא טריגו במישור
 • 29 שאלות בגרות + 40 שאלות מאגר בנושא סטטיסטיקה והסתברות (30 שאלות מאגר בסטטיסטיקה ו- 10 בהסתברות)
 • 31 שאלות בגרות ו- 25 שאלות מאגר בנושא התפלגות נורמלית
 
סה”כ: 313 שאלות מעולות וממוקדות לבגרות!

לפתיחת המיקודית לחצו על התמונה (לאחר הרכישה)

שאלון 182

מה במיקודית?

 • 32 בעיות מילוליות
 • 31 שאלות בנושא סדרה חשבונית
 • 35 שאלות בנושא קריאת גרפים
 • 38 שאלות בנושא הנדסה אנליטית
 • 36 שאלות בנושא טריגונומטריה
 • 43 שאלות בנושא סטטיסטיקה והסתברות

 

סה”כ: 215 שאלות מעולות וממוקדות לבגרות!

לפתיחת המיקודית לחצו על התמונה (לאחר הרכישה)

שאלון 582

מה במיקודית?

 •  39 שאלות בנושא הנדסה אנליטית
 • 43 שאלות בנושא וקטורים
 • 43 שאלון בנושא מרוכבים
 • 56 שאלות בחדו”א
 • 29 שאלות בנושא גדילה ודעיכה

 

סה”כ 210 שאלות מעולות וממוקדות לבגרות!

+ 3 מבחני סימולציה!

לפתיחת המיקודית לחצו על התמונה (לאחר הרכישה)

שאלון 581

מה במיקודית?

 • 45 בעיות מילוליות
 • 55 שאלות בנושא סדרות
 • 50 שאלות בנושא הסתברות
 • 47 שאלות בנושא גיאומטריה
 • 48 שאלות בנושא טריגונומטריה
 • 67 שאלות בחדו”א

 

סה”כ: 312 שאלות מעולות וממוקדות לבגרות!

+ 3 מבחני סימולציה!

לפתיחת המיקודית לחצו על התמונה (לאחר הרכישה)

שאלון 482

מה במיקודית?

 • 66 שאלות בנושא הנדסת המרחב
 • 76 שאלות בנושא סדרות
 • 114 שאלות בנושא חדו”א
 • 45 שאלות בנושא גדילה ודעיכה
 • 22 שאלות בנושא חדו”א משולב עם גדילה ודעיכה

 

סה”כ: 323 שאלות מעולות וממוקדות לבגרות!

לפתיחת המיקודית לחצו על התמונה (לאחר הרכישה)

שאלון 481

מה במיקודית?

 • 51 בעיות מילוליות
 • 73 שאלות בנושא אנליטית
 • 75 שאלות בנושא הסתברות
 • 95 שאלות בנושא גיאומטריה
 • 64 שאלות בנושא טריגונומטריה
 • 178 שאלות בנושא חדו”א

 

סה”כ: 536 שאלות מעולות וממוקדות לבגרות!

+ 3 מבחני סימולציה!

לפתיחת המיקודית לחצו על התמונה (לאחר הרכישה)

שאלון 382

מה במיקודית?

 • 69 בעיות מילוליות
 • 53 שאלות בנושא אנליטית – קו ישר
 • 55 שאלות בנושא מעגל
 • 59 שאלות בנושא חשבון דיפרנציאלי
 • 60 שאלות בנושא אינטגרלים
 • 32 שאלות בנושא בעיות קיצון

 

סה”כ: 328 שאלות מעולות וממוקדות לבגרות!

לפתיחת המיקודית לחצו על התמונה (לאחר הרכישה)

שאלון 381

כל השאלות במיקודית זו הן שאלות ממוקדות מתוך מאגר השאלות של 381 ושאלות ממוקדות מבחינות הבגרות של 8 השנים האחרונות. לא קיימות שאלות מקוריות שלנו. 

מה במיקודית?

 • 34 שאלות בגרות + 19 שאלות מאגר בנושא פרבולה
 • 26 שאלות בגרות + 13 שאלות מאגר בנושא סדרה חשבונית
 • 24 שאלות בגרות + 27 שאלות מאגר בנושא גדילה ודעיכה
 • 18 שאלות בגרות + 27 שאלות מאגר בנושא טריגו במישור
 • 29 שאלות בגרות + 40 שאלות מאגר בנושא סטטיסטיקה והסתברות (30 שאלות מאגר בסטטיסטיקה ו- 10 בהסתברות)
 • 31 שאלות בגרות ו- 25 שאלות מאגר בנושא התפלגות נורמלית
 
סה”כ: 313 שאלות מעולות וממוקדות לבגרות!

לפתיחת המיקודית לחצו על התמונה (לאחר הרכישה)

שאלון 182

מה במיקודית?

 • 32 בעיות מילוליות
 • 31 שאלות בנושא סדרה חשבונית
 • 35 שאלות בנושא קריאת גרפים
 • 38 שאלות בנושא הנדסה אנליטית
 • 36 שאלות בנושא טריגונומטריה
 • 43 שאלות בנושא סטטיסטיקה והסתברות

 

סה”כ: 215 שאלות מעולות וממוקדות לבגרות!

לפתיחת המיקודית לחצו על התמונה (לאחר הרכישה)